Nastavení cookies

Organizační struktura hnutí

VÝBOR


Výbor hnutí má nejméně 5 a nejvíce 9 členů, je výkonným prvkem, který je zejména zodpovědný za řádné hospodaření, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Výbor ze svého středu vybírá předsedu a místopředsedu hnutí, kteří jsou oprávnění každý samostatně za hnutí jednat.

 

 

KONTROLNÍ A SMÍRČÍ KOMISE


Kontrolním, revizním a smírčím orgánem hnutí je kontrolní a smírčí komise („KSK“). Ta má vždy 3 členy, včetně předsedy. KSK zejména rozhoduje o sporech mezi orgány a členy hnutí a přísluší ji závazný výklad stanov a jejich dodržování. KSK je nezávislá na ostatních orgánech hnutí, ale úzce spolupracuje především s výborem. Provádí kontrolu hospodaření a činnosti hnutí. 

 

 

DOKUMENTY


Zde naleznete důležité dokumenty sdružení Slezská pro život

Stanovy hnutí
Logo hnutí