Nastavení cookies

Náš program

Dovolte nám představit náš program, který jsme pro vás shrnuli do 8 bodů.

 

Vzdělávání

Vzdělávání je důležité

Předškolní a školní výchova dětí je naší prioritou. Podporujeme instituce v našem obvodě, které aktivně a moderními způsoby rozvíjejí studijní,  pohybové i volnočasové dovednosti dětí a mládeže. Našim cílem je, aby se děti ze "Slezské" po odpoledních "netolulaly" po ulicích, ale svůj čas mohly trávit ve sportovních nebo zájmových oddílech a kroužcích.  

Život na Slezské Ostravě

Buďme na svou čtvrť hrdí a společně ji zachovejme jako příjemný domov nejen pro sebe, ale i pro své děti. Domov, ve kterém můžeme spokojeně žít a aktivně se podílet na jeho rozvoji. Věnujeme se strategii volnočasových aktivit. Podpoříme vznik nových dětských hřišť, zón sportu a odpočinku. Zasadíme se o vybudování bezpečných cyklostezek.
Život
Dialog

Nasloucháme Vám

Naším cílem je zapojit veřejnost do života městské části, zajistit otevřenost radnice a její transparentnost. Na rozvoji Slezské by se dle našeho názoru měli podílet zejména její obyvatelé. Po celou dobu působení našeho hnutí si snažíme udržet blízký vztah se všemi občany a naslouchat jejich problémům, nápadům i kritice. 

Záleží nám na životním prostředí

Usilujeme o to, aby městská část Slezská Ostrava zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny. Věříme, že všichni mají právo na to bydlet v prostředí, které pozitivně působí na zdraví všech generací.
Prostředí
Doprava

Lepší doprava i infrastruktura

Zaměřujeme se na účelné využití rozpočtu pro zlepšení infrastruktury, jako je například výstavba a údržba chodníků, cest, možnosti parkování, nových cyklostezek nebo veřejného osvětlení.

Bezpečný obvod pro všechny

Chceme více ovlivňovat strategii bezpečnosti. Omezme obchod s chudobou a zabraňme vzniku sociálně problematických lokalit.
Bezpečnost
Senioři

Buďme vděční seniorům

Zasadíme se o vznik dalších rezidenčních domů pro seniory a budeme usilovat o celkové zkvalitnění péče o starší občany v naší lokalitě. Vytvoříme nové možnosti pro aktivní prožívání života v pokročilejším věku.

Spokojený občan

Prosazujeme větší využívání dotačních titulů pro rozvoj naší městské části. Podpoříme podnikání a vznik nových pracovních příležitostí. Zajistíme efektivní komunikaci a spolupráci mezi radnicí, magistrátem, občany. Omezíme byrokracii.
Občané