Nastavení cookies

Náš program

Dovolte nám představit náš program, který jsme pro vás shrnuli do 8 bodů.

 

Vzdělávání
Vzdělávání je důležité
Předškolní a školní výchova dětí je naší prioritou. Podporujeme instituce v našem obvodě, které aktivně a moderními způsoby rozvíjejí studijní,  pohybové i volnočasové dovednosti dětí a mládeže. Našim cílem je, aby se děti ze "Slezské" po odpoledních "netolulaly" po ulicích, ale svůj čas mohly trávit ve sportovních nebo zájmových oddílech a kroužcích.  
Život na Slezské Ostravě
Buďme na svou čtvrť hrdí a společně ji zachovejme jako správný domov nejen pro sebe, ale i pro své děti. Domov, ve kterém mohou spokojeně žít a aktivně se podílet na jeho rozvoji. Věnujeme se strategii volnočasových aktivit. Podpoříme vznik nových dětských hřišť, zón sportu a odpočinku a zasadíme se o vybudování bezpečných cyklostezek.
Život
Dialog
Nasloucháme Vám
Naším cílem je zapojit veřejnost do života městské části, zajistit otevřenost radnice a její transparentnost. Myslíme si, že na rozvoji Slezské by se měli podílet především její obyvatelé. Úkolem volených zástupců je toto zapojení občanům umožnit. Po celou dobu působení našeho hnutí si snažíme udržet blízký vztah se všemi občany a naslouchat jejich problémům, nápadům, možnostem zapojení i kritice. 
Záleží nám na životním prostředí
Usilujeme o to, aby městská část Slezská Ostrava zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny. Věříme, že všichni mají právo na to žít v prostředí, které pozitivně působí na zdraví všech generací.
Prostředí
Doprava
Lepší doprava i infrastruktura
Zaměřujeme se na účelné využití rozpočtu pro zlepšení infrastruktury, jako je například výstavba a údržba chodníků, cest, možnosti parkování, nových cyklostezek, nebo veřejného osvětlení.
Bezpečný obvod pro všechny
Chceme více ovlivňovat strategii bezpečnosti. Omezme obchod s chudobou a zabraňme vzniku sociálně problematických lokalit.
Bezpečnost
Senioři
Buďme vděční seniorům
Zasadíme se o vznik dalších rezidenčních domů pro seniory a budeme usilovat o celkové zkvalitnění péče o starší občany v naší lokalitě. Vytvoříme nové možnosti pro aktivní prožívání života v pokročilejším věku.
Spokojený občan
Prosazujeme větší využívání dotačních titulů pro rozvoj naší městské části. Podpoříme podnikání a vznik nových pracovních příležitostí. Prosazujeme efektivnější komunikaci a spolupráci mezi radnicí, magistrátem, občany a omezení byrokracie.
Občané