Nastavení cookies
Bc. JAN HRUBÝ
Muž, datum narození: 23.03.1975
Profese: Technik BOZP
Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
O mně

Po absolvování VŠB - Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika a životní prostředí, jsem nastoupil do stavební firmy jako mistr stavební výroby. Následně jsem přešel na dispečink a vedoucího zásobování. V současné době pracuji jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (kdysi nazývaná bezpečnostní technik) a mám na starosti agendu Integrovaného systému managementu  u stavební společnosti.

Jsem ženatý, mám dvě dcery. Žena a moje dcery včetně ostatních členů naší rodiny jsou pro mě vším. Snažím se jim věnovat všechen svůj volný čas. K mým koníčkům patří zahradničení, sport, a to jak ve formě aktivní (kopaná, tenis, kolo, lyže), tak i pasivní (fandění jak dcerám na zápasech, tak i regionálním týmům).

A proč vlastně jsem na kandidátce našeho hnutí? Zejména proto, abych přidal ruku k dílu a společně se nám podařilo, aby se Slezská Ostrava stala oázou pro spokojený a příjemný život všech občanů, kteří zde bydlí nebo uvažují o tom, že zde budou bydlet. Budu se snažit svou činností přispět k tomu, aby se ze Slezské Ostravy stala nejkrásnější výkladní skříň našeho města.