Nastavení cookies

Ing. ROMAN KUSYN

Muž, datum narození: 04.09.1969
Profese: Státní zaměstnanec
Ředitel odboru ekonomicko správního
O kandidátovi

Absolvent VŠB – Technická univerzita Ostrava, obor ekonomika průmyslu. Po absolvování základní vojenské služby jsem 15 let pracoval pro společnosti zabývající se výrobou textilních oděvů a výrobou reklamních potisků jako odborný ekonom, dále pak jako OSVČ jsem se věnoval oblasti ekonomiky a stavebnictví. Od roku 2002 jsem státním zaměstnancem.

Jsem ženatý, mám dvě děti syna a dceru, kterým vzhledem k jejich sportovním aktivitám věnuji větší část svého volného času.

Jsem členem zájmového spolku, který každoročně organizuje letní dětský tábor (Aladin a kamarádi, z.s.). Tábory jsou určeny primárně pro děti, které se v důsledku jakéhokoliv chronického onemocnění anebo z nutnosti zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit pobytu jiného typu. Podílím se na sportovních aktivitách korfbalového oddílu (Korfbal Klub Tj Sokol Koblov), dále působím jako zástupce rodičů v basketbalovém oddíle (SBŠ Ostrava).  Rád cestuji, rekreačně se věnuji různým sportům – lyže, cyklistika, vodáctví. Má relaxace a odpočinek je spojen se zvelebováním našeho rodinného domku a zahrady v Heřmanicách.

Mé děti jsou již pátou generací naší rodiny, která žije ve Slezské Ostravě. Chtěl bych se pokusit proto jako člen hnutí Slezská lidem touto cestou aktivně zasáhnout do dění v našem bydlišti a pomáhat řešit strasti i neduhy Slezské Ostravy tak, aby se za nás naše nastupující generace nemusela stydět.