Nastavení cookies

Podařilo se změnit

 

Problémové lokality na slezské

Reálná hrozba vzniku dalších problémových lokalit byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli stát se aktivními občany. Boj proti obchodu s chudobou je běh na dlouhou trať a není legislativně dostatečně zajištěn, ale my jsme se přesvědčili, že i zde se dá najít cesta. Obrací se na nás stále více občanů, kteří žijí v problémových lokalitách nebo v jejich sousedství. Budeme dále prosazovat, aby vedení obce lidem naslouchalo a snažilo se najít nejlepší cesty pro komunikaci všech zúčastněných stran, čímž by se situace na celém území obce postupně zlepšovala.