Nastavení cookies

Aktuality

 

Členská schůze

Na programu schůze bylo mimo jiné:
- seznámení se s činností hnutí za uplynulé období
- schválení zprávy o činnosti kontrolní a smírčí komise za rok 2022
- schválení výroční zprávy o činnosti hnutí za rok 2022
- schválení výsledku hospodaření za rok 2022
- schválení rozpočtu na rok 2023
- volba nových členů výboru hnutí