Nastavení cookies
Ing. LUBOMÍR NOGA, Ph.D., MBA
Muž, datum narození: 25.01.0197
Profese: Podnikatel, IT specialista a manažer kybernetické bezpečnosti
Předseda a člen výboru politického hnutí Slezská pro život, jednatel ve společnosti ISSA CZECH s.r.o., majitel Heřmanického pivovaru, vedoucí mládeže v HC VÍTKOVICE RIDERA, předseda spolku Heřmanice dětem z.s.
O kandidátovi

Procestoval jsem přes 60 zemí, zdolal mnoho vrcholů ve velehorách po celém světě a pokorně se při tom seznámil s mnohými kulturami. Vždy jsem se ale rád vracel a těšil do svého rodiště Slezské Ostravy, Heřmanic, kde jsem strávil, celý svůj život.

Vysokoškolské studium jsem zahájil v Ostravě a pokračoval ve Finsku a USA. Od základní školy jsem se věnoval programování a informatice - oboru, který se mi stal celoživotním koníčkem a zaměstnáním. Jsem předsedou spolku Heřmanice dětem. Ten jsme s přispěním mých kamarádů založili v roce 2014 proto, že nám vadila naprostá absence volnočasových aktivit v Heřmanicích, především pro děti. Máme za sebou mnoho realizovaných akcí a zájem dětí se stále zvětšuje. Mezi ty nejdůležitější patří pěší a cyklistické výlety, letní olympiáda, sjíždění řek a cyklistické závody Heřmanické kolo. Tyto akce nepořádáme měsíc před volbami, ale v průběhu celého roku a máme mnoho dalších nápadů, které budeme realizovat.

Jsem hrdý na to, že se nám s kamarády povedlo vybudovat „komunitní“ Heřmanický pivovar, první na Slezské Ostravě. Díky němu se nyní mnoha lidem v Ostravě, nespojí slovo Heřmanice pouze s věznicí, jako tomu bylo donedávna. Nicméně, bez velké podpory a pomoci mnoha přátel, kteří se celého projektu účastnili, by se to nepodařilo. Proto jim patří veliký dík!

Nejsem typ, který jen nečinně přihlíží a kritizuje, proto jsem se rozhodl začlenit do skupiny podobně smýšlejících přátel. Možná jsme „politickými nováčky“, ale těžíme zkušenosti z mnoha oborů a všichni chceme jedno – mít možnost kontinuálně se podílet na správě věcí veřejných na Slezské Ostravě. Pokud se nám to nepodaří, vrátíme se zpět do našich běžných životů s pocitem, že jsme udělali maximum pro kvalitnější život ve svém okolí.

Životní role
Přinášet radost a štěstí své rodině, být otcem, na kterého mohou být mé děti hrdé. Hledat, rozvíjet a podporovat jejich talent a aktivně se účastnit jejich dospívání. Být důvěryhodným, odpovědným, dochvilným a spolehlivým. Jednat vždy s pokorou, skromně a spravedlivě, s pozitivním postojem. Chci nadále sdružovat lidi organizováním sportovních a volnočasových akcí, udržovat se v dobré fyzické a psychické kondici, být znalý. Být čestným přítelem, kolegou a partnerem. Vážit si všech, kteří se mnou spolupracují, zastupovat důvěryhodného a oblíbeného zaměstnavatele, organizátora a manažera.