Nastavení cookies

Podařilo se změnit

 
stav chodníků ve Slezské Ostravě
Slezská Ostrava má aktuálně 112 km chodníků, které je velmi náročné udržovat. Jsou však stále komunikace, které chodníky postrádají úplně, přestože je na nich velký pohyb jak aut, tak chodců. Z těch nejnaléhavějších případů můžeme zmínit ulici Na Jánské, která slouží i jako tranzit pro nákladní dopravu mezi Hranečníkem a ulicí Michálkovickou.